KYSYMÄLLÄ SÄÄSTÄT

Asianajajan tehtävä on aina selvittää asiakkaalle myös erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kustannukset sekä niihin mahdollisesti liittyvät kuluriskit. Normaalisti asioiden hoitamisesta veloitetaan käytetyn ajan mukaan. Asiakirjojen kuten testamenttien, sopimusten ja kauppakirjojen laatimisesta voidaan sopia kiinteä hinta, koska ajankäyttö on arvioitavissa etukäteen. Pyydä Asianajotoimisto Haara & Tuomivaara Oy avuksi!

Moniin vakuutuksiin sisältyy oikeusturvaetu, joka korvaa asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut riita-asioissa tai asianomistajana rikosasioissa. Selvitämme oikeusturvaedun vakuutusyhtiöstä.

Jos vakuutusta ei ole käytettävissä, asiakas saattaa olla oikeutettu oikeusapuun, jolloin oikeudenkäyntiavustajan palkkion maksaa valtio joko kokonaan tai osittain. Oikeusapua myönnetään myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Tietyissä rikosasioissa uhrille voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja, jolloin palkkio maksetaan valtion varoista. Myös vastaajalla saattaa olla oikeus saada itselleen puolustaja taloudellisesta asemastaan riippumatta.

Kysyminen kannattaa aina, sillä mutkikkaalta tuntuvaan tai mieltä painavaan asiaan voi olla hyvinkin yksinkertainen, järkevä ja edulliseksi osoittautuva ratkaisu. Meihin voit ottaa yhteyttä sitoumuksetta.